Projekt - VP Vrbice

2 x ENERCON E82 E2 - 2,3 MW, výška náboje 98 m

Umístění:

Projektový záměr v Karlovarském kraji, započatý v roce 2005, leží na katastrálním území obce Vrbice u Valče. Projektovaný větrný park je v nadmořské výšce 610m až 620 m.

Údaje o projektu:

2 x ENERCON E82 E2/2,3MW, 98 m výška náboje, 82 m průměr rotoru.

Závazné stanovisko ČEZ, a.s. pro napojení 6 MW do stávajícího vedení 22 kV ve vzdálenosti ca 0,6 km.

Souhlas obce s investičním záměrem

Vlastní pozemky

EIA- (studie vlivu na životní prostředí) předložena- viz:  http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=KVK073

Územní rozhodnutí - pravomocné 22.10.2008

Stavebnípovolení - 8.3.2010

11. 2. 2010 byla pro tento projekt založena společnost VTE Vrbice s.r.o., která je investorem a provozovatelem tohoto projektu

Referenční zařízení:

Není

Předvídaná výroba elektřiny p.a.

Předpokládaná roční výroba cca 9 300 000 kWh

Uvedení do provozu:

28. 12. 2010

Životní prostředí:

Zamezení množství škodlivin:

 

Druhy emisí

Emise z výroby el. energie v ČR r. 2000

Roční úspory emisí z provozu VP Vrbice 6 MW

látky tuhé

0,060 kg/MWhe

558 kg

SO2 - kysličník siřičitý

1,873 kg/MWhe

17 419 kg

NOx - kysličníky dusíku

1,873 kg/MWhe

17 419 kg

CO - kysličník uhelnatý

0,091 kg/MWhe

846 kg

CO2 - kysličník uhličitý

898,3 kg/MWhe

8 354 190 kg

VP Vrbice
Page 1 of 10
 
 
 
 
Page 1 of 10