Projekt - VTE Volyně

13 x ENERCON E82, výkon 2 MW, výška náboje 108 m.

Umístění:

Projektový záměr v Ústeckém kraji. Projekt VTE Volyně bude umístěn v k.ú. Volyně u Výsluní v n.m. výšce 870 m, na pozemcích, které jsou v Územním plánu Města Výsluní určeny pro výstavbu větrných elektráren. Územní plán Města Výsluní, hradila společnost WINDENERGIE, s.r.o.  

Údaje o projektu:           

13 x ENERCON E82/2MW, výška náboje 108 m, průměr rotoru 82 m. Závazné stanovisko pro napojení výkonu 26 MW do rozvodny 22/110 kV Vernéřov, vzdálené od místa projektu ca 8 km. Podepsána smlouva se společností ČEZ Distribuce, a.s. a uhrazen podíl na připojení. Souhlas obce s investičním záměrem. Vlastní a pronajaté pozemky pro výstavbu VE. Souhlasy s věcnými břemeny pro kabely.    EIA - (studie vlivu na životní prostředí) zahájena 27.2.2009. V současné době probíhá příprava dokumentace viz.  http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=ULK535

V roce 2010 byl tento projekt prodán společnosti APB - Plzeň, a.s.

Referenční zařízení:

Větrné elektrárny společnosti Ecoenerg, s.r.o., které jsou umístěny  v sousedním katastrálním území obce Rusová. Jedná se o VE typu ENERCON E82, výkon 2 MW, výška náboje 85 m.