Projekt - VE Želenice

1 x ENERCON E82-2 MW, výška náboje 98 m

Umístění:

Projektový záměr ve Středočeském kraji, započatý v roce 2005 společností ČES, s.r.o., se připravuje v katastrálním území obce Želenice. Projektovaná větrná elektrárna je v nadmořské výšce 314 m.

Údaje o projektu:

1 x ENERCON E82/2MW, 98 m výška náboje, 82 m průměr rotoru.

Závazné stanovisko ČEZ, a.s. pro napojení 2 MW do stávajícího vedení 22 kV ve vzdálenosti ca 0,6 km.

Souhlas obce s investičním záměrem

Pronajaté pozemky

EIA- (studie vlivu na životní prostředí) předložena- viz:http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=STC342

Referenční zařízení:

VP Pchery

Předvídaná výroba elektřiny p.a.

Předpokládaná roční výroba cca 4 100 000 kWh

Uvedení do provozu:

dle harmonogramu prací je plánováno ve 4Q/2010