VP Jindřichovice - Stará

 

 4 x ENERCON E82 E2, výkon 2,3 MW, výška náboje 108 m

Umístění:

Projektový záměr v Karlovarském kraji. Práce na projektu byly zahájeny po podpisu smlouvy o spolupráci s obcí Jindřichovice v Krušných horách koncem roku 2005.  Projektový záměr se nachází v katastrálním území Stará, které spadá pod obec Jindřichovice, v nadmořské výšce 730 m.

Údaje o projektu:           

4 x ENERCON E82 E2/2,3 MW, výška náboje 108 m, průměr rotoru je 82 m. Stanovisko pro připojení 10 MW je do rozvodny 22/110 kV Rotava, která je od větrného parku vzdálena ca 4 km. Souhlas obce s investičním záměrem je kladný. Větrné elektrárny budou postaveny na pozemku ve vlastnictvi projekční společnosti. existuje souhlas majitelů pozemků s věcným břemenem na pokládku kabelů.  EIA - (Studie vlivů na životní prostředí)  souhlasné stanovisko pouze pro 4 VE viz.:  http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=KVK076

Referenční zařízení:

VP Částkov - větrné el. typu VESTAS V90, výkon2 MW, výška náboje105 m.

11. 2. 2010 byla pro tento projekt založena dceřiná společnost "VTE  Stará s.r.o." na kterou byla převedena všechna práva související s projektem včetně stavebního povolení a smluvy o spolupráci s obcí Jindřichovice. Tato společnost se stala investorem a provozovatelem "Větrného parku jindřichovice - Stará".

Uvedení do provozu:

2. 12. 2010

Větrný park ve výstavbě - letecký snímek
Větrný park "Jindřichovice - Stará"