FILOSOFIE

Poté, co byla firma WINDENERGIE, s.r.o. převzata firmou Windwin GmbH & Co. KG, převzala WINDENERGIE i filosofii skupiny firem PM.

DEFINICE A PODSTATA HODNOT

Kvalitativní

Myšlení a jednání, které vede k řádově vyššímu užitku, ovlivní uznání a vzbudí důvěru.

Inovativní

Schopnost neustálým úsilím a ochotou rozvíjet nové myšlenky a z vlastního podnětu přinášet v rámci předlohy a firemních cílů zlepšení.

Motivace

Plné využití vlastních schopností postavit se čelem k našim cílům a novým výzvám a těchto se i nad rámec našich úkolů společně chopit.

Flexibilní

Být schopen a připraven umět rychleji a přesvědčivěji reagovat na různé události se změněným postojem než-li ostatní

Kompetentní

Uznané znalosti prokázané ve vedoucích a odborných funkcích ověřit s vědomostmi PM spojených s praktickou inteligencí.

Vědom si hodnot

Vnitřní vědomí a komplexní prožívání hodnot naší PM filosofie, vážit si ve firmě vytvořených hmotných a nehmotných hodnot a tyto rozmnožovat.

NAŠE KREDO

Sloužit. Vylepšovat. Vytvářet hodnoty.

CESTA K ÚSPĚCHU

Informace > Analýza > Definice > Prověření cíle > Možnosti řešení > Posouzení > Rozhodnutí > Provedení > Kontrola

NAŠE SPOLEČNÉ HODNOTY

Vytvořit pozitivní zázemí

   Vytvořit zázemí, kde si lidé budou důvěřovat
Otevřená výměna odborných vědomostních znalostí mezi kolegy
Pozitivní, uctivé vzájemné zacházení
Radovat se

Navzájem si osobně pomáhat

  Být připraveni požádat o pomoc
Upřímně naslouchat a snažit se o vzájemné porozumění
Navzájem si pomáhat jako lidé
Navzájem si pomáhat jako obchodníci

Společně zvládnout náročné projekty

Vytvořit synergie – společně udělat to, co sám nikdy zvládnout nemohu
Za účelem dobré spolupráce se poohlédnout po možnostech
Viditelně a výrazně získávat vliv
Umění a vědu uvádět na přední místo

Významně přispět světu

Společně pracovat na otevírání nových možností
Ke splnění úkolu uvolnit naše finanční zdroje
Iniciovat speciální týmové projekty
Vzájemně se od sebe učit, aby bylo možné mít později větší vliv