VTE VOLYNĚ

13 x ENERCON E82, výkon 2 MW, výška náboje 108 m

UMÍSTĚNÍ

Projektový záměr v Ústeckém kraji. Projekt VTE Volyně je umístěn v k.ú. Volyně u Výsluní v n.m. výšce 870 m, na pozemcích, které jsou v územním plánu města Výsluní určeny pro výstavbu větrných elektráren. Územní plán města Výsluní hradila společnost WINDENERGIE, s.r.o.

ÚDAJE O PROJEKTU

  • 13 x ENERCON E82/2MW, výška náboje 108 m, průměr rotoru 82 m.
  • Závazné stanovisko pro napojení výkonu 26 MW do rozvodny 22/110 kV Vernéřov, vzdálené od místa projektu ca 8 km.
  • Podepsána smlouva se společností ČEZ Distribuce, a.s. a uhrazen podíl na připojení.
  • Souhlas obce s investičním záměrem.
  • Vlastní a pronajaté pozemky pro výstavbu VE.
  • Souhlasy s věcnými břemeny pro kabely.
  • EIA – (studie vlivu na životní prostředí) zahájena 27.2.2009.
  • V roce 2010 byl tento projekt prodán společnosti APB – Plzeň, a.s.

REFERENČNÍ ZAŘÍZENÍ

Větrné elektrárny společnosti Ecoenerg, s.r.o., které jsou umístěny v sousedním katastrálním území obce Rusová. Jedná se o VE typu ENERCON E82, výkon 2 MW, výška náboje 85 m.

GALERIE