VP JINDŘICHOVICE II

7 x ENERCON E 92, výkon 2,35 MW, výška náboje 138 m

UMÍSTĚNÍ

Projektový záměr v Karlovarském kraji. Po dokončení projektu „Větrný park Jindřichovice – Stará“ byla na základě dobrých vztahů a zkušeností získaných při projektování a výstavbě tohoto větrného parku uzavřena smlouva s Obcí Jindřichovice na rozšíření tohoto záměru. Obci Jindřichovice byl v první fázi předloženo několik návrhů nového projektového záměru. Po konzultacích s Obcí Jindřichovice, s OŽP Krajského úřadu v Karlových Varech a s OŽP v Kraslicích byl vybrán projekt pro 7 větrných elektráren. Práce na projektu byly zahájeny po podpisu smlouvy o spolupráci s obcí Jindřichovice v Krušných horách koncem roku 2010. Projektový záměr se nachází v katastrálním území Jindřichovice v Krušných horách, v nadmořské výšce od ca 680 m do 736 m. Pro tento projekt byla založena společnost WINDRO s.r.o.

ÚDAJE O PROJEKTU

  • 7 x ENERCON E 92/2,35 MW, výška náboje 138 m, průměr rotoru 92 m.  Souhlas obce s investičním záměrem. Větrné elektrárny jsou postaveny na pronajatých pozemcích, existuje souhlas majitelů pozemků s věcným břemenem na pokládku kabelů.
  • Dne 18.6.2013 bylo zahájeno společné „Územní a stavební řízení“ pro Větrný park Jindřichovice II. Dne 29.7.2013 bylo „Veřejné projednání“ tohoto záměru.
  • Pravomocné stavební povolení bylo vydáno 6.6.2014.
  • Dne 1.3.2016 byly zahájeny stavební práce na příjezdové komunikaci k VE č. 4 – č. 7.
  • V roce 2018 byla společnost WINDRO s.r.o. i s projektem „VP Jindřichovice II“ prodána společnosti MICRONICX, spol. s.r.o.
  • Ještě v roce 2018 byla provedena změna stavby před dokončením a důvodem byla změna technologie VE. Dceřiná společnost firmy MICRONIX, společnost SYNERGION ALFA CZ, s.r.o., upřednostnila VE typu VESTAS V 110,  výkonu 2,26 MW, s výškou náboje 125 m a průměrem rotoru 110 m.

REFERENČNÍ ZAŘÍZENÍ

VP Jindřichovice – Stará – větrné el. typu ENERCON E 82 E-2, výkon 2,3 MW, výška náboje 108 m. 

UVEDENÍ DO PROVOZU

V červnu 2019 byla stavba uvedena do zkušebního provozu.

GALERIE