VP JINDŘICHOVICE - STARÁ

 4 x ENERCON E82 E2, výkon 2,3 MW, výška náboje 108 m

UMÍSTĚNÍ

Projektový záměr v Karlovarském kraji. Práce na projektu byly zahájeny po podpisu smlouvy o spolupráci s obcí Jindřichovice v Krušných horách koncem roku 2005.  Projektový záměr se nachází v katastrálním území Stará, které spadá pod obec Jindřichovice, v nadmořské výšce 730 m.

ÚDAJE O PROJEKTU

4 x ENERCON E82 E2/2,3 MW, výška náboje 108 m, průměr rotoru je 82 m. Stanovisko pro připojení 10 MW je do rozvodny 22/110 kV Rotava, která je od větrného parku vzdálena ca 4 km. Souhlas obce s investičním záměrem. Větrné elektrárny budou postaveny na pozemku ve vlastnictví projekční společnosti. Existuje souhlas majitelů pozemků s věcným břemenem na pokládku kabelů.  EIA – souhlasné stanovisko pouze pro 4 VE.

REFERENČNÍ ZAŘÍZENÍ

VP Částkov – větrné el. typu VESTAS V90, výkon 2 MW, výška náboje 105 m.

Dne 11. 2. 2010 byla pro tento projekt založena dceřiná společnost „VTE Stará s.r.o.“ na kterou byla převedena všechna práva související s projektem včetně stavebního povolení a smlouvy o spolupráci s obcí Jindřichovice. Tato společnost se stala investorem a provozovatelem „Větrného parku Jindřichovice – Stará“.

UVEDENÍ DO PROVOZU

Provoz VP Jindřichovice – Stará byl zahájen dne 2.12.2010.

GALERIE