VP SKŘIPOVÁ

3 x ENERCON E147 EP5 – 5,0 MW, výška náboje 125 m,
případně 3 x ENERCON E138 EP3 – 4,2 MW, výška náboje 130 m

UMÍSTĚNÍ

Projektový záměr v Karlovarském kraji, započatý v roce 2023 v katastrálním území Skřipová spadající pod obec Vrbice u Valče je v nadmořské výšce cca 550 – 570 m.

ÚDAJE O PROJEKTU

  • 3 x ENERCON E 147 EP5/5,0 MW, 125 m výška náboje, 147 m průměr rotoru,
  • případně 3 x ENERCON E 138 EP3/4,2 MW, 130 m výška náboje, 138 m průměr rotoru.
  • Souhlas obce s investičním záměrem.
  • Smluvně zajištěné pozemky pro výstavbu.
  • EIA – Studie vlivu na životní prostředí – předložena Krajskému úřadu k posouzení.
  • Na základě stanoviska KÚ k EIA bude zahájena změna územního plánu.
  • Územní rozhodnutí – předpoklad 2026.
  • Stavební povolení – předpoklad do 2026.
  • Výstavba větrné elektrárny v roce 2027.
  • Předpokládaná roční výroba cca 25 000 000 kWh.
EIA – na základě vyjádření odpovědných orgánů byla VTE č. 3 vyřazena z provozu z důvodu negativního vlivu na životní prostředí.

UVEDENÍ DO PROVOZU

V případě získání všech potřebných dokladů je předpokládaná výstavba větrného parku plánována na rok 2027.

KE STAŽENÍ