VP VRBICE

2 x ENERCON E82 E2 – 2,3 MW, výška náboje 98 m

UMÍSTĚNÍ

Projektový záměr v Karlovarském kraji, započatý v roce 2005, leží na katastrálním území obce Vrbice u Valče. Projektovaný větrný park je v nadmořské výšce 610 m až 620 m.

ÚDAJE O PROJEKTU

  • 2 x ENERCON E82 E2/2,3MW, 98 m výška náboje, 82 m průměr rotoru.
  • Závazné stanovisko ČEZ, a.s. pro napojení 6 MW do stávajícího vedení 22 kV ve vzdálenosti cca 0,6 km.
  • Souhlas obce s investičním záměrem.
  • Vlastní pozemky.
  • EIA – Studie vlivu na životní prostředí předložena.
  • Územní rozhodnutí – pravomocné 22.10.2008.
  • Stavební povolení – 8.3.2010.
  • 11. 2. 2010 byla pro tento projekt založena společnost VTE Vrbice s.r.o., která je investorem a provozovatelem tohoto projektu.
  • Předpokládaná roční výroba cca 9 300 000 kWh.

ZAMEZENÍ MNOŽSTVÍ ŠKODLIVIN

UVEDENÍ DO PROVOZU

Provoz VP Vrbice byl zahájen dne 28. 12. 2010.

GALERIE