REFERENCE

V České republice připravuje firma WINDENERGIE, s.r.o. projekty větrných parků. Tyto jsou připravovány na vlastních pozemcích (cca 270 ha) nebo na pozemcích smluvně zajištěných s jejich vlastníky (cca 2000 ha). Některé projekty připravuje WINDENERGIE, s.r.o. se svými partnery, společnostmi Drobil stavitelství s.r.o., MICRONIX, spol. s.r.o., SYNERGION ALFA, s.r.o. apod.

V roce 2010 společnost WINDENERGIE, s.r.o. postavila a uvedla do provozu dva projekty, VTE  Jindřichovice – Stará o celkovém výkonu 9,2 MW a VTE Vrbice o výkonu 4,6 MW, které v současnosti velmi úspěšně provozuje.

V roce 2014 dosáhla stavebního povolení pro projekt VP Jindřichovice II, na 7  větrných elektráren o celkovém výkonu 16,45 MW, který připravovala pro svoji dceřinou společnost WINDRO s.r.o. V roce 2018 byla společnost WINDRO s.r.o. i s projektem VP Jindřichovice II prodána společnosti MICRONIX. Společnost MICRONIX následně převedla část podniku WINDRO s.r.o. do své dceřiné společnosti SYNERGION ALFA CZ s.r.o., která tento projekt postavila a který je od 6/2019 ve zkušebním provozu.

VP Jindřichovice II

TECHNOLOGIE PRO VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY

WINDENERGIE, s.r.o. používá ve svých projektech větrná zařízení o jmenovitém výkonu od 2000 kW do 4,2MW. Do své nabídky zařadila výrobce, jejichž zařízení podle jejího mínění splňuje tvrdé povětrnostní podmínky v Krušných Horách a rovněž slabší ve vnitrozemí. Tato zařízení zároveň nabízí špičkové hodnoty při výrobě el. energie, spolehlivosti provozu a spolupráci s el. sítí. WINDENERGIE, s.r.o. preferuje ve svých projektech především větrné elektrárny od německého výrobce, společnosti ENERCON GmbH, ale ani ostatní výrobci s dobrou technologií nejsou v jejích projektech opomíjeni.