VP VELKÝ HLAVÁKOV

6 x ENERCON E147 EP5 – 5,0 MW, výška náboje 125 m
případně 6 x ENERCON E138 EP3 – 4,2 MW, výška náboje 130 m

PROJEKT  VP VELKÝ HLAVÁKOV BYL PŘERUŠEN Z DŮVODU KUMULACE PROJEKTŮ.

UMÍSTĚNÍ

Projektový záměr v Karlovarském kraji, započatý v roce 2021 v katastrálním území Velký Hlavákov spadající pod obec Valeč je v nadmořské výšce cca 610 – 620 m.

ÚDAJE O PROJEKTU

  • 3 x ENERCON E 147 EP5/5,0 MW, 125 m výška náboje, 147 m průměr rotoru,
  • případně 3 x ENERCON E 138 EP3/4,2 MW, 130 m výška náboje, 138 m průměr rotoru.
  • Souhlas obce s investičním záměrem.
  • Smluvně zajištěné pozemky pro výstavbu.
  • EIA – Studie vlivu na životní prostředí – v průběhu studie byl zjištěn negativní vliv na životní prostření navrhovaných VTE číslo 1, 2, 3 a proto byly tyto z posuzování vyřazeny a studie pokračovala pouze pro VTE číslo 4, 5, 6 – předložena Krajskému úřadu k posouzení.
  • Na základě stanoviska KÚ k EIA bude zahájena změna územního plánu.
  • Územní rozhodnutí – předpoklad 2024.
  • Stavební povolení – předpoklad do 2024.
  • Výstavba větrné elektrárny v roce 2025.
  • Předpokládaná roční výroba cca 25 000 000 kWh.
PROJEKT BYL PŘERUŠEN Z DŮVODU KUMULACE PROJEKTŮ.

UVEDENÍ DO PROVOZU

V případě získání všech potřebných dokladů je předpokládaná výstavba větrného parku plánována na rok 2025.

KE STAŽENÍ