VP Jindřichovice II.

7 x ENERCON E 92, výkon 2,35 MW, výška náboje 138 m

Umístění:

Projektový záměr v Karlovarském kraji. Po dokončení projektu "Větrný park Jindřichovice - Stará" byla na základě dobrých vztahů a zkušeností získaných při projektování a výstavbě tohoto větrného parku uzavřena smlouva s Obcí Jindřichovice na rozšíření tohoto záměru. Obci Jindřichovice byl v první fázi předloženo několik návrhů nového projektového záměru. Po konzultacích s Obcí Jindřichovice, s OŽP Krajského úřadu v Karlových Varech a s OŽP v Kraslicích byl vybrán projekt pro 7 větrných elektráren. Práce na projektu byly zahájeny po podpisu smlouvy o spolupráci s obcí Jindřichovice v Krušných horách koncem roku 2010.  Projektový záměr se nachází v katastrálním území Jindřichovice v Krušných horách, v nadmořské výšce od ca 700 m do 736 m.

Údaje o projektu:           

7 x ENERCON E 92/2,35 MW, výška náboje 138 m, průměr rotoru je 92 m.  Souhlas obce s investičním záměrem je kladný. Větrné elektrárny budou postaveny na pronajatých pozemcích, existuje souhlas majitelů pozemků s věcným břemenem na pokládku kabelů.  EIA - (Studie vlivů na životní prostředí)   viz.:  http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=KVK440

Dne 18.6.2013 bylo zahájeno společné "Územní a stavební řízení" pro Větrný park Jindřichovice II. Dne 29.7.2013 bude "Veřejné projednání" tohoto záměru. 

Pravomocné stavební povolení bylo vydáno 6.6.2014.

Dne 1.3.2016 budou zahájeny stavební práce na příjezdové komunikaci k VE č. 4 - č. 7.

Referenční zařízení:

VP Jindřichovice - Stará - větrné el. typu ENERCON E 82 E-2, výkon2,3 MW, výška náboje108 m.

Zákres VE v projektu Jindřichovice II.
VP Jindřichovice II. "Situace širších vztahů"