SLUŽBY

Nabízíme profesionální přístup při přípravě a realizaci projektů v oblasti využití obnovitelných zdrojů energie. Tento finančně a organizačně náročný proces za Vás jako zkušený a spolehlivý partner převezme WINDENERGIE, s.r.o. Mezi naše služby patří např. technické a obchodní vedení, podpora plánování a projektování ve všech fázích vývoje projektu, detailní plán optimální konfigurace větrného parku, včetně jejich vybudování tzv. na klíč.

– Výběr stanoviště s ohledem na:
• Ochranu sousedních pozemků
• Ochranu přírody
• Krajinný ráz
• Infrastrukturu
• Podmínky napojení na elektrorozvodnou síť
– Jednání s majiteli pozemků a obcemi
– Zajištění pozemků pro výstavbu a infrastrukturu

• Optimalizace větrného parku
• Výpočet výnosu a výběr měřící techniky
• EIA – enviromentální studie
• Hlukové a stroboskopické studie – posudky
• Projektování
• Povolovací řízení a plán výstavby
• Projektování elektro
• Výběrová řízení
• Stavební dozor

• Stavba tzv. „Na klíč“ od jednotlivých větrných zařízení až po velké větrné parky

• Technické vedení provozu větrných parků
• Technická administrativa

• Vedení podniku – jednatelství
• Valné hromady
• Optimalizace a hospodárnost provozu

• Poradenství při sestavování finančního plánu
• Tvorba projektových prospektů
• Žádosti o úvěry a dotace
• Jednání s bankami a jinými finančními institucemi
• Zakládání fondů